Logo

Svarbu

Tarnybos akreditacijos Nr. EV3-19


Rugsėjo mėnesio renginių planas čia


Kviečiame pedagogus registruotis į kvalifikacijos tobulinimo kursus:

1. ,,Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ (60 ak. val.)

Kursų kaina 46,50 EUR (grupė ne mažiau 16-20 žm.)

Kursų pradžia- susidarius grupei.

2."Gabaus vaiko „kailyje“ – suprasti, padėti, dirbti kartu... Ką turi žinoti mokytojas" (18 ak. val.)

Programos anotacija čia

3."Pamokų kūrimas naudojant SMART interaktyvias lentas" (18 ak. val.)

Programos anotacija čia

 


Renginių akimirkos

DSC00398.jpg

Pedagoginės psichologinės paslaugos

Trakų švietimo pagalbos tarnybos pedagoginis psichologinis skyrius (toliau PPS) teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje, ir joje veikiančioms švietimo ir vaikų globos įstaigoms.

PPS  tikslas:

Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą konsultacinę pagalbą tėvams, pedagogams, ugdymo įstaigų specialistams.

PPS  uždaviniai:

  1. Teikti pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams (turintiems ugdymo(-si) sunkumų, raidos sutrikimų ir negalių, asmenybės adaptacijos, integracijos visuomenėje problemų) bei jų šeimos nariams;
  2. Padėti vaikui, tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams spręsti psichologines problemas, su kuriomis vaikas susiduria šeimoje, švietimo įstaigoje, visuomenėje.
  3. Bendradarbiauti su miesto ugdymo įstaigomis, sprendžiant vaikų specialiųjų poreikių tenkinimo klausimus.
  4. Teikti metodinę paramą ugdymo įstaigų specialistams, pedagogams, tėvams.
  5. Informuoti visuomenę apie tarnybos veiklą.

 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo tvarka


Teikiamos paslaugos:

1.     Psichologinė pagalba

2.     Logopedinė pagalba

3.     Specialioji pedagoginė pagalba

4.     Socialinė pedagoginė pagalba

5.     Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

6.     Brandumo mokyklai įvertinimas

7.     Mobili grupė

8.     Gabių vaikų įvertinimas

9.     Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai

10.   Paskaitos, seminarai, mokymai

11.   Lankstinukai

12.   Straipsniai

Paslaugos teikiamos vaikams  (nuo gimimo iki 18 metų arba iki 21 metų, jeigu turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių), tėvams, pedagogams.

Teikiamos paslaugos rajono gyventojams - nemokamos

Adresas Birutės 42, Trakai
Telefonas: (8 528) 510 85
El. paštas: trakupps
@gmail.com


Pastabos: Norintys ateiti turi užsiregistruoti telefonu.
Jeigu tėvai atveda vaiką, turi atsinešti vaiko gimimo liudijimą, jeigu siunčia mokykla, būtinas mokyklos Vaiko gerovės komisijos nukreipimas, tėvų sutikimas.

December 2017
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31